VÄLKOMMEN TILL CVBANKEN


CVbanken arbetar med omvärldsbevakning och informationsförsöjning inom offentlig sektor. Research ligger CVbanken varmt om hjärtat och utifrån denna verksamhet har CVbanken skapat Sveriges största CV-databas med målgruppen teknikkonsulter och arkitekter. Informationen är både sökbar och kvalitetssäkrad där CVbanken kan söka bland över 30 000 personer och CVn, vilket är mer än någon annan marknadsaktör kan göra.


CVbankens omvärldsbevaknings- och informationsinsamlingsverksamhet pågår dygnet runt, årets alla dagar där den största delen av CVbankens tid går åt till att hantera och föra in all insamlad inforamtion till CVbankens CV-databas.

SVERIGES STÖRSTA PERSON- OCH CV-DATABAS MED TEKNIKKONSULTER OCH ARKITEKTER

CVBANKEN HAR UTGIVNINGSBEVIS


CVbanken och dess tjänster följer de lagar, regler och förordningar som gäller. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar inte CVbankens huvudsakliga verksamhet då CVbanken är en grundlagsskyddad databas. Grundlagsskyddet medför att verksamheten är särskilt skyddad genom yttrandefrihetsgrundlagen.


CVbankens verksamhet går ut på att retroaktivt samla in information från Svenska myndigheter som myndigheten dessförinnan publicerat. Alla handlingar som finns registrerade i CVbankens CV-.databas har någon gång tidigare inkommit till, publicerats, upprättats eller expedierats av en Svensk myndighet. CVbankens uppgift är att identifiera och återpublicera för verksamheten relevanta handlingar.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta CVbanken och Anders Rollfelt på info@cvbanken.se

Ansvarig utgivare för webbplatsen www.cvbanken.se är Anders Rollfelt.

För frågor mejla till: info@cvbanken.se